Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ตราสัญลักษณ์
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   มาตรฐานการให้บริการ
   ดาวน์โหลดเอกสาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนการพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
   คำสั่ง อบต.
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้าง
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานสถานะทางการเงิน
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
   กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เลขที่ 110 หมู่ที่4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140 :: WWW.PJK.GO.TH ::  
น.ส.ดาราวรรณ พลประสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
(นายกเสียชีวิต)
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 (ดู : 49)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 (ดู : 3)
ยืนแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 12)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 (ดู : 3)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 14)
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผ้ามะดย้อมด้วยสีธรรมชาติ สนใจสั่งซื้อสินค้า.หรือต้องการเรียนรู้ติดต่อ..คุณอมรรัตน์ ประธานกลุ่มหรือจำหน่ายประจำที่วังหินลาด ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 093-6564314 (ดู : 21)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 54)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 43)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ เรื่องแผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 60)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 3)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 10)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
 
18-21 กันยายน2563 กลุ่มสตรี ม.3.ตำบลโพรงจระเข้ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการเต้นบาสโลบ สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพรงจระเข้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมการทำกล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ ฝักทองฉาบให้กับกลุ่มสตรีหมู่ที่2 ณ ศูนย์ ศรช.ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
18 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทรายเหนือ จัดโครงการ ป้องกันและการพยาบาลเบื้องต้นเด็กปฐมวัยให้กับผู้ปกครอง สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพรงจระเข้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมการทำขนมข้าวแต๋นน้ำแตงโม ให้กับกลุ่มสตรีหมู่ที่2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 71)
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ2563 (ดู : 47)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกไพรสวรรค์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วังหินลาด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ข่าวจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
       
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
   เลขที่ 110 หมู่ที่4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-582-869 โทรสาร : 075-582-867
   Copyright © 2019. www.pjk.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs